Đã Hủy

Quảng cáo trên Facebook Job by Bajigar100

plz send me the amount 300$....which provide by my friends heronow / onlineproject.j

its so emergency need

my frinend contact with u very soon

now plz send the [url removed, login to view] ..also send a sms after you give the amount

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: custom amount, sms sms project, friends sms, heronow, sms send project, send sms project, thanks sms friends, project sms, joomla custom contact, custom contact page joomla, project msn contact password grabber, cmsms custom contact form, custom contact joomla, deployment project custom license number, custom contact app iphone, dotproject project custom sort, project 1000 contact email, project send sms, code project import contact, sms project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rajshahi, Bangladesh

Mã Dự Án: #1632910

0 freelancer đang chào giá trung bình $/giờ cho công việc này

fblikes

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(35 Đánh Giá)
5.3