Đã Trao

Đánh máy, Xử lí dữ liệu, Excel, Web Scraping, Tìm kiếm web Job by rforcier

Hi mate I am ready to assist you once again

Kỹ năng: Đánh máy, Xử lí dữ liệu, Excel, Web Scraping, Tìm kiếm web

Xem thêm: mate, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pinellas Park, United States

Mã Dự Án: #1633186

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

ShiaFirst

Hired by the Employer

$40 USD trong 2 ngày
(76 Đánh Giá)
6.7