Đã Trao

Nhập liệu Job by imdadahmed82

Hi,

I am expert in typing. You can hire me for the data entry ad you have posted.

I have 24X7 online access to high speed internet. I work as a senior consultant in Capgemini Ltd.

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: hire expert online, expert typing speed, 24x7 internet, consultant hire, hire a consultant, high speed typing, capgemini, consultant project, senior project, typing expert data, project data entry expert, Online consultant, consultant data entry, data entry consultant, senior data entry, online data entry expert, data senior, Project consultant, ipod touch internet access work, data entry project consultant, ad typing, 24x7 project, posted project online, 24x7, access work order databse

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #1633459

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹101 cho công việc này

rajatmish9

Hired by the Employer

₹101 INR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0