Đang Thực Hiện

Thiết kế Banner, Thiết kế Photoshop, Thiết kế trang web Job by jasondub

10 landing pages as discussed in private.

Kỹ năng: Thiết kế Banner, Thiết kế Photoshop, Thiết kế trang web

Xem thêm: jasondub, landing pages project, custom lead capture pages, dotproject project custom sort, custom private server, custom myspace band pages

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #1633924

Đã trao cho:

MJBenitez

Hired by the Employer

$1300 USD trong 14 ngày
(13 Đánh Giá)
5.3