Đang Thực Hiện

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Nghiên cứu, Tìm kiếm web Job by oit200

A project to record the email addresses of potential clients.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Nghiên cứu, Tìm kiếm web

Xem thêm: oit200, custom project may 2012, custom project may

Về Bên Thuê:
( 281 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1634301

Đã trao cho:

hossionsumon

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(223 Đánh Giá)
7.1