Đã Hủy

Thiết kế logo Job by dleite83

Hi Vin - you did a logo for me last year and have decided to try something different... Please see attached

Thanks heaps

Danielle

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: danielle, vin logo, attached please find draft lets, urdu topics project work provide please, deployment project custom message, setup project custom user interface, attached please find croatian, documents attached please refer, deployment project custom license number, english spanish translation attached please find, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1634404

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

customlogo129

Hired by the Employer

$80 AUD trong 2 ngày
(191 Đánh Giá)
6.6