Đang Thực Hiện

Bất kì công việc gì, XXX Job by Astrildxxx

Hi there

I am Astrild, and I hope I can see u soon online. If you have any question about the bid, just ask me please.

Kind regards

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, XXX

Xem thêm: project website bid, logo custom bid, project freelance bid moon, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lisbon, Portugal

Mã Dự Án: #1636019

Đã trao cho:

frankjonson64

Hired by the Employer

€50 EUR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0