Đã Trao

CAD/CAM Job by furneaux

hello,

i run a company in germany [url removed, login to view]

maybe you could help me, it´s a special design of surfboard in wood.. i need cad-files.. please contact me, i will give you further informations.

mruss@[url removed, login to view]

best michael

Kỹ năng: CAD/CAM

Xem thêm: surfboard design, cad design com, cad best, cad company, wood company, cad wood, cad project, cad design company, germany com, cad custom, wood project, cad design wood, cad surfboard design, custom wood, surfboard cad, cad surfboard, need cad design, may help, project cad, cad design project, cad files, cad wood chair design, informations project, design surfboard, cad cam wood industrial design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Germany

Mã Dự Án: #1636048

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

arfian

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(5 Đánh Giá)
5.3