Đang Thực Hiện

Tiếp thị đại trà Job by scottellis

Hi, I have another order for you. I need 5000 facebook fans (untargeted) for:

[url removed, login to view]

If the price of $75 is ok, I'll set up the milestone now

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà

Xem thêm: 5000 project, facebook custom pages, custom facebook pages, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1636307

Đã trao cho:

RockingExpert

Hired by the Employer

$75 AUD trong 10 ngày
(301 Đánh Giá)
6.9