Đóng

PHP Job by

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €30 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 EUR
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hallo, I am a Typo3 programmer from Slovakia(Europe). I am looking for long term cooperation with Typo3 programmers on Typo3 projects.. If you are interested send me a mail on typo3coder[@]gmail[.]com

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online