Đã Trao

Brain Storming, CMS, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu Job by fblikes

ok let's talk here

take a look at prices from

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

because as you well know:

we sell with [url removed, login to view] $ per 1 facebook fan like

we sell with [url removed, login to view] $ per 1 twitter follower

some larger packages have big discounts

for example:

10,000 twitter followers = 70 $

15,000 twitter followers = 79 $

20,000 twitter followers = 99 $

Kỹ năng: Brain Storming, CMS, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: project talk, 120 facebook fan, big packages facebook, sell project facebook, facebook talk, followers sell, fblikes, fan follower, facebook big project, sell twitter followers, sell followers, larger project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Warsaw, Poland

Mã Dự Án: #1637223

1 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

jtmediadotca

Hired by the Employer

$90 USD trong 90 ngày
(2 Đánh Giá)
0.0