Đang Thực Hiện

Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, eBay, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội Job by shakyabiju

selling handmade items from Nepal like rugs, silver jewellery, interiors item, gift items, shawls, and more.

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, eBay, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội

Xem thêm: handmade custom jewellery, handmade, handmade jewellery, silver jewellery, 100 items project, project jewellery, deployment project custom message, jewellery item data, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #1637427

1 freelancer đang chào giá trung bình $7 cho công việc này

cj1986

Hired by the Employer

$7 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0