Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Word Job by mujahidsaleem83

Hello , pl hire me i'm a new one on freelancer and will try to fulfill all your requirements.

thanks in advance

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Word

Xem thêm: new project freelancer, freelancer hire project, project requirements freelancer, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Glasgow, Pakistan

Mã Dự Án: #1637615

1 freelancer đang chào giá trung bình £5 cho công việc này

motivatedworker

Hired by the Employer

£5 GBP / giờ
(2 Đánh Giá)
4.3