Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Word Job by mujahidsaleem83

Hello, i'm a new one on freelancer and will do my best to complete your work on time...please hire me.

thanks in advance

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Word

Xem thêm: new project freelancer, freelancer hire project, custom time control, work complete accuracy time, dotproject project custom sort, project completion time table

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Glasgow, Pakistan

Mã Dự Án: #1637624

1 freelancer đang chào giá trung bình £6 cho công việc này

motivatedworker

Hired by the Employer

£6 GBP / giờ
(2 Đánh Giá)
4.3