Đang Thực Hiện

Đánh máy, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel Job by mujahidsaleem83

my work will tell you, how efficient I am.

Kỹ năng: Đánh máy, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Glasgow, Pakistan

Mã Dự Án: #1637691

Đã trao cho:

ahsanzahid32

Hired by the Employer

£6 GBP / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0