Đã Trao

Nhập liệu, Biên tập, Excel, Quảng cáo trên Facebook Job by raaahullll

I M GOOD TYPING SPEED WITH ACCURACY AND HAVING KNOWLEDGE OF UPLOADING DOWNLOAD ETC.

Kỹ năng: Nhập liệu, Biên tập, Excel, Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: typing download, uploading download, uploading project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) JABALPUR, India

Mã Dự Án: #1637865

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

DSBD

Hired by the Employer

₹1500 INR trong 3 ngày
(53 Đánh Giá)
8.3