Đã Trao

PHP Job by jabiguru

Hello dear sir,

I need questions/answers website where clients from all around the globe ask questions to verified experts and verified experts answer those questions. There should be question list where all the posted question should be displayed and there will be different categories for example; medical, legal, homework, immigration, computer, mobile phones, car experts etccccc.....

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: mobile website experts, experts answers, answers experts, answer experts, mobile medical, immigration website, homework example, list mobile phones, custom mobile, medical custom project, need custom mobile, medical question, custom project medical, question answer project, homework answers, car project, website project medical, verified mobile, project homework, homework project, globe project, custom car, question computer, custom computer, answer phones

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1638069

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

harishse

Hired by the Employer

$300 USD trong 30 ngày
(29 Đánh Giá)
5.5