Đang Thực Hiện

Thiết kế đồ họa, Minh họa, Illustrator, Thiết kế logo, Photoshop Job by mindup

Dear Logo Desire, I would like to hire you for a brochure project. I'll give you photos and text. That's a 8 pages brochure A4.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Minh họa, Illustrator, Thiết kế logo, Photoshop

Xem thêm: custom logo hire, custom project may 2012, custom project may, brochure project, project brochure, custom design photos myspace, custom text boxes, text photos dirty, dirty text photos, custom text basket oscommerce, custom text preview javascript

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) udine, Italy

Mã Dự Án: #1638279

Đã trao cho:

logodesire

Hired by the Employer

$150 USD trong 13 ngày
(676 Đánh Giá)
7.6