Đã Trao

PHP, WordPress, XML Job by actv6

Hi,

We use wordpress (item ClassiPress). We need a plugin that generates a xml to send to different sites, for example olx ([url removed, login to view]).

Thanks.

Kỹ năng: PHP, WordPress, XML

Xem thêm: olx, olx xml feeds, wordpress olx, olx wordpress, olx project, project olx, xml feeds olx, olx xml wordpress, custom html wordpress plugin, specifications wordpress plugin, custom xml wordpress plugin, wordpress plugin custom xml, xml olx, olx xml, wordpress custom xml plugin, wordpress custom plugin html, wordpress plugin generates, xml feeds wordpress, project specifications, custom xml wordpress, sites olx, custom xml, olx html, wordpress plugin xml feeds, wordpress xml feeds

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Uruguay

Mã Dự Án: #1638710

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

bequangtuyen

Hired by the Employer

$80 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0