Đóng

AJAX, CSS, Javascript, Thiết kế trang web Job by

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Recently i have develop one websites using drupal, one of the function is donation:

Frontend

-content type (donation)

-prefilled user detail (auto populate detail from the profile)

-donation button and amount field (behind the amount will auto covert currency by static rate list default currency is USD ), Share button (share the donation to selector user )

- widget of the thermometer

Backend

-each content of the donation will set a amount of the donation but the amount can over to donate

-donation just input data to database, we no using any payment gateway

-when you donate will send a email to the user email (include user profile detail)

- Badging system for each user, when user submit the donation will get one badge.

- Report of the donation. include user detail,

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online