Đã Hủy

Quảng cáo trên Facebook Job by ShiaFirst

Hi Neel,

I need Facebook likes from US but in specific categories. Are you able to deliver fb likes from specific category likes soccer moms, architects, etc?

Cheers!!

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: shiafirst, soccer project, soccer facebook, moms, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 263 nhận xét ) karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1639582

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerboy1206

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(2567 Đánh Giá)
9.0