Đã Hủy

Quảng cáo trên Facebook Job by ShiaFirst

Hi Neel,

I need Facebook likes from US but in specific categories. Are you able to deliver fb likes from specific category likes soccer moms, architects, etc?

Cheers!!

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: shiafirst, soccer project, soccer facebook, setup project custom form vbnet, moms, magento custom product thumbnail per category, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 270 nhận xét ) karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1639582

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerboy1206

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(2567 Đánh Giá)
9.0