Đóng

Kế toán, Tài chính, Research Writing Job by

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$60 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

HI, I have another assignment similar with previous assignment. I would like to hire you again but i m not sure you are interest work with me or not.

so far the question is not out yet, question will be publish on 1 June.

let me know if you have any interesting.

thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online