Đã Hủy

Quảng cáo trên Facebook Job by venomsol

Project ID: 1640179Project Type: FixedBudget: $30-$50 USD

Project Description:

Facebook likes are required on the fanpage.

Fan page details are to be disclosed later. 50,000 Likes are required on that page in the 10days time period.

12$ PER 10,000 likes is to be paid.

Project is of 60$ total

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: project id, per fanpage, fanpage per, venomsol, usd project, custom project may 2012, custom project may, project description facebook, fanpage required, custom fan page, facebook fan page custom, paid project, custom myspace details box, deployment project custom message, project macro import details, custom myspace details, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Kuala Lumpur, Pakistan

Mã Dự Án: #1640348

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

mikechuah

Hired by the Employer

$60 USD trong 20 ngày
(91 Đánh Giá)
7.9