Đã Trao

.NET Job by rajeshjangir

i am rajesh .i am make the project based on [url removed, login to view],ajax,css,database.

i am complete work done in actual time.

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: net project based, asp based project, project net complete, ajax based project, project based, custom project may 2012, custom project may, project based asp, custom database net, custom ajax, complete asp database project, net ajax project, css complete project, project based work, custom database work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dausa, India

Mã Dự Án: #1640688

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹4000 cho công việc này

RWDev

Hired by the Employer

₹4000 INR trong 7 ngày
(61 Đánh Giá)
7.7