Đang Thực Hiện

.NET, Lập trình C#, Thiết kế trò chơi Job by atari108

tutoring C# and XNA

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, Thiết kế trò chơi

Xem thêm: xna project, project xna, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) novato, United States

Mã Dự Án: #1641012

Đã trao cho:

Zillo7

Hired by the Employer

$15 USD / giờ
(3 Đánh Giá)
2.1