Đã Hủy

Thiết kế trang web Job by jezza1

Hi Amalendu

I have a client who has a normal html website but would now like a log-in area for staff to share documents. Can you help set this up

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: amalendu, staff website project, normal html, may help, website area user can upload, deployment project custom message, create area clients can upload download, custom alert notification area, custom scrollable content area horizontal javascript, setup project custom user interface, icon project social share, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Port Macquarie, Australia

Mã Dự Án: #1641094

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

amalendu4u

Hired by the Employer

$50 AUD trong 14 ngày
(4 Đánh Giá)
2.5