Đã Hủy

Viết lại bài báo, Tài chính, Nghiên cứu tài chính, Đọc bông, Research Writing Job by business7

I only look for writers who can

> deliver work on time

> provide plagiarism free work (i check using turnitin, if your plagiarism is above 10% - no pay!)

> good grasp of the subject ( beating around the bush is not what i am looking for)

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Tài chính, Nghiên cứu tài chính, Đọc bông, Research Writing

Xem nhiều hơn: Bush, free bush, plagiarism project, check plagiarism free, project subject, check project work plagiarism, project serial port programing 80c51 using, pay ebay using debit card, easy work good pay, mini project report implementation rsa algorithm using java, good dental website using yahoo site builder, project documentation social newtworking site using aspnet, project print diifernt type reports using aspnet, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, good grasp project, quick job good pay

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Stouffville, Canada

ID dự án: #1641447

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ujuzicapital

Hired by the Employer

$30 USD trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
3.2