Đã Hủy

Viết lại bài báo, Blog, Nghiên cứu tài chính, Thông cáo báo chí, Research Writing Job by business7

Hello,

We are looking for a web content writer, for a press release writer 1 per week for a 16 week period, and also daily blog writng for a financial website.

We are also looking for article and academic writing for long term project. If they are outstanding,(very effective-wow factor articles and academic writing).

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Blog, Nghiên cứu tài chính, Thông cáo báo chí, Research Writing

Xem nhiều hơn: effective academic writing+, custom writer, custom web content, effective academic writing 1, writng, academic financial writing, article writng, article effective academic writing, content writing financial, writing blog press release, writing financial blog, custom release, financial writing content, website term project, outstanding articles, press release daily, press release content writing, financial website content writer, article website academic, press article writer, daily academic writing, custom project may 2012, term academic, academic writing daily, custom project may

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Stouffville, Canada

ID dự án: #1641503

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

beimaniago

Hired by the Employer

$30 USD trong 10 ngày
(422 Nhận xét)
8.0