Đã Hủy

Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội Job by RIZWANULLAH1978

I need to get facebook ad accounts with 150$ credit to use for advertising. I NEED 4, i can pay up to 10 each account.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội

Xem thêm: need facebook advertising accounts, facebook advertising account, facebook advertising accounts, need facebook pva accounts, custom advertising banners websites, project material advertising, project materials advertising, need facebook account, dotproject project custom sort, custom character drawing pay

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Jhelum, Pakistan

Mã Dự Án: #1641792

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

fblikes

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(38 Đánh Giá)
5.4