Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Powerpoint, Web Scraping Job by dhanyalis21

hello i am interested to work in this field.i will deliver the project within time

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Powerpoint, Web Scraping

Xem thêm: custom project may 2012, custom project may, mobile java project time, project time full, project time counter, project time marketing company, joomla project time, pmbok project time management

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #1642049

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

ajtech

Hired by the Employer

$300 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0