Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Biên tập, Excel, Quảng cáo trên Facebook Job by hkshimul123

Hi! I am a data entry operator. Good tipping speed per min 30 words.

Thanks

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Biên tập, Excel, Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: 104 data entry, data entry operator project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1642063

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

DSBD

Hired by the Employer

$50 USD trong 30 ngày
(54 Đánh Giá)
8.3