Đang Thực Hiện

Lập trình C++, iPhone Job by littlebearuk

Need, the DTMF coding done to work with Strings, rather than images.

Kind Regards

Josh

Kỹ năng: Lập trình C++, iPhone

Xem thêm: project dtmf, kind regards translation italian, kind regards estonian, dtmf project, french translation kind regards, kind regards translation japanese, kind regards francais, kind regards italian, kind regards translation french, dtmf, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 50 nhận xét ) Ilfracombe, Korea, Republic of

Mã Dự Án: #1642325

Đã trao cho:

HelloLacoste

Hired by the Employer

$45 USD trong 2 ngày
(53 Đánh Giá)
6.7