Đã Trao

Viết lại bài báo Job by plg3

Do you want to work on a press release creation/copywriting for a new online service for tourists about its creation. This is an urgent request, we need it until may 19th, [url removed, login to view]

I am looking for an English native speaker copywriter.

Thanks in advance.

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: need copywriter online, english copywriter online, copywriter work online, copywriter online work, copywriter online service, copywriter service, press release service, press release copywriter, may, copywriter native english, custom release, native english speaker online, custom project may 2012, native online speaker, custom project may, online english native speaker, copywriter english native, english native speaker copywriter, english native speaker online, native speaker english online, native speaker online english, online native speaker, service request project, copywriter urgent, speaker project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ukraine

Mã Dự Án: #1642490

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

Trixxie

Hired by the Employer

$40 USD trong 1 ngày
(124 Đánh Giá)
7.0