Đã Trao

Đánh máy Job by rkjagatha

Madam did you ever got a job here? Have you ever been paid? Pls inform me if you find some real person who can hire!

regards

Ram

Kĩ năng: Đánh máy

Xem nhiều hơn: person can hire, inform project, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, custom control real time example cnet, project image person photoshop, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Visakhapatnam, India

ID dự án: #1643026

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

Indvaralakshmi

Hired by the Employer

₹1500 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0