Đã Trao

Đánh máy Job by rkjagatha

Madam did you ever got a job here? Have you ever been paid? Pls inform me if you find some real person who can hire!

regards

Ram

Kỹ năng: Đánh máy

Xem thêm: person hire, inform project, setup project custom, deployment project custom message, project image person photoshop, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Visakhapatnam, India

Mã Dự Án: #1643026

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

Indvaralakshmi

Hired by the Employer

₹1500 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0