Đã Trao

Metatrader Job by mustapha33

I need you to design an mt4 EA (Robot) that is capable of returnin at least 2% a day for me

Kỹ năng: Metatrader

Xem thêm: may 2, mt4 project, mt4 custom, project mt4, mt4 robot, robot project, robot mt4, custom mt4, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kano, Nigeria

Mã Dự Án: #1643068