Đã Trao

ERP, Oracle Job by ishansidana

Please find my resume attached. I have sound experience on ORACLE SQL.

Please revert if it fits your requirement.

Kỹ năng: ERP, Oracle

Xem thêm: attached resume, project sound, requirement resume, sql oracle project, custom sql, oracle project sql, project sql oracle, project oracle sql, sound sql, resume project, sql resume, wordpress custom sql queries, music project php sql, wordpress categories custom sql, project vba sql, oracle project, dotproject project custom sort, wordpress custom sql category

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Gurgaon, India

Mã Dự Án: #1643951

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

erphrconnect

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0