Đã Trao

Nhập liệu Job by Shahul365

Hi Priya,

I am looking for a rtmp streaming decoder or player,which can deliver the output in decklink(SDI) [url removed, login to view] encoder will be FMLE or thrid party encoder which is on the rtmp based.

Waiting for your reply.

Regards

Shahul.

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: sdi, rtmp, Priya, decklink player output, decklink player sdi output, sdi player decklink, rtmp output, decklink custom, player decklink sdi, rtmp streaming, output sdi, decklink sdi output, project decklink card, player output decklink, decklink streaming, output decklink, player decklink, decklink encoder, decklink sdi player, decklink player, decklink card, sdi output, decklink sdi, decklink output sdi rtmp, fmle

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1644193

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2000 cho công việc này

pandeypriya2003

Hired by the Employer

₹2000 INR trong 10 ngày
(545 Đánh Giá)
7.6