Đã Trao

Java Job by bakerstreet71

hello ,

I have a job for you , please give me a replay to explain you what i need.

thank you

Kỹ năng: Java

Xem thêm: replay, deployment project custom message, project ejb need help, project outsource need developer, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1644224

0 freelancer đang chào giá trung bình £ cho công việc này

Shot

Hired by the Employer

£1000 GBP trong 7 ngày
(12 Đánh Giá)
6.4