Đã Trao

Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị Job by entreprenor

We'd like to do a 200k e-mails blast - are you in ?

Add us on skype : jegolove

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị

Xem thêm: e blast, add skype project, 200k, add skype phpbb3, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) miami, United States

Mã Dự Án: #1644647

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

rasselnijam

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(84 Đánh Giá)
5.9