Đã Trao

Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, PHP, SEO, Thiết kế trang web Job by Ybkk

Hi Sanjay, Good afternoon. I am thinking about developing a photographer website. Can U design one for me-and tell me how much is gonna cost? My clients are mostly Ghanaians.

Thanks...shukuraya

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, PHP, SEO, Thiết kế trang web

Xem thêm: ybkk, photographer project, cost developing website, sanjay website, project sanjay, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1644726

1 freelancer đang chào giá trung bình $10000 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

$10000 USD trong 30 ngày
(1466 Đánh Giá)
10.0