Đang Thực Hiện

Lập trình C# Job by johnnyknoxx88

Export stats to file

Label slider

Correct decimals to two decimal places

Kỹ năng: Lập trình C#

Xem thêm: label project, project slider, custom slider, oracle sql decimal places, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Rabat, Malta

Mã Dự Án: #1644816

Đã trao cho:

VileGnosis

Hired by the Employer

$100 USD trong 1 ngày
(144 Đánh Giá)
6.6