Đang Thực Hiện

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu Job by livesolutions

Hi

for data processing

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: livesolutions, image processing data mining, dotproject project custom sort, claims processing data

Về Bên Thuê:
( 179 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1644828

Đã trao cho:

richard6212

Hired by the Employer

$250 USD trong 7 ngày
(843 Đánh Giá)
7.8