Đã Hủy

Nhập liệu, Nghiên cứu thị trường, Web Scraping Job by missjacklyn

Create list of 1500 Lawyers, Doctors, Tax Accountants that have old/ugly websites in Brisbane, sunshine coast & gold coast. All entries on the list must have a contact name. You must rate each entries website either poor, average or super.

Kỹ năng: Nhập liệu, Nghiên cứu thị trường, Web Scraping

Xem thêm: tax websites, super lawyers, lawyers website, doctors websites, accountants list, ugly, tax accountants, sunshine, gold coast , brisbane, accountants, gold project, project gold, project accountants, list lawyers, contact doctors, doctors contact list, websites accountants, super project, tax project, gold rate website, gold rate, tax rate custom, lawyers list, lawyers doctors

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1645231

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

fareastern

Hired by the Employer

$100 AUD trong 7 ngày
(147 Đánh Giá)
7.1