Đã Trao

Android, iPad, iPhone, Mobile App Development Job by surtle

Upload products and service through smart phone and publish with sns function..

PHP web base admin.

Kỹ năng: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: custom function php, phone sns, smart phone service, sns phone, project smart, smart phone project, surtle, php sns, php project base, php emagazine web base, publish project, web server php function, publish php project, custom php upload

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) westminster, United States

Mã Dự Án: #1645254

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

hvtsoft

Hired by the Employer

$500 USD trong 30 ngày
(105 Đánh Giá)
7.6