Đã Hủy

Viết lại bài báo, Tài chính, Đọc bông Job by business7

Hello,

I am looking for 5 highly effective, excellent quality presentation style documents that are 1600 words each, and 5 articles that are easy to read, entertaining, and magazine style to follow each presentation style. I will let you know further details upon interest in project.

thank you

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Tài chính, Đọc bông

Xem nhiều hơn: magazine project, custom project may 2012, custom magazine template, presentation project, hello magazine, websites custom magazine covers, link building read project details place bid, free custom magazine covers, custom magazine design, create custom magazine cover, custom magazine covers, custom magazine cover, easy follow twitter, project magazine, 1600 words, magazine style, 1600 , magazine quality articles, online flight booking system project details, quality presentation

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Stouffville, Canada

ID dự án: #1645324

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

sdk2788

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(439 Nhận xét)
8.0