Đang Thực Hiện

.NET Job by employeepay

just some bucks for now that you can keep for some beer or vodka.

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: vodka, beer, beer can, bucks project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) vancouver, Canada

Mã Dự Án: #1645629

Đã trao cho:

AndreiMk

Hired by the Employer

$70 USD trong 100 ngày
(60 Đánh Giá)
6.6