Đã Trao

Tài chính Job by agueye

Hi Olay,

I am looking for a software editor to develop a stock exchange platform. I have seen from the internet that you bidded on [url removed, login to view] ([url removed, login to view]) to develop this type of application. I would rather have the application developped n XML, JAVA and MySqpl programming to develop a complete stock exchang platform for financial trading.

Best regards,

ababacar, agueye@[url removed, login to view]

Kĩ năng: Tài chính

Xem nhiều hơn: www freelancer com project, python projects freelancer, python projects for freelancer, python project freelancer, python programming projects, python programming freelancer, python freelancer projects, python for freelancer, python exchange, java project freelancer com, java programming editor, html editor programming, freelancer stock trading, freelancer stock exchange, freelancer software python, freelancer software project, freelancer software platform, freelancer python programming, freelancer project xml, freelancer programming java, freelancer of python, freelancer java programming, freelancer for python, freelancer financial programming, freelancer editor www

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Luanda, Angola

ID dự án: #1645825

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

Oley

Hired by the Employer

$1000 USD trong 50 ngày
(0 Nhận xét)
0.0