Đã Trao

Tài chính Job by agueye

Hi Olay,

I am looking for a software editor to develop a stock exchange platform. I have seen from the internet that you bidded on [url removed, login to view] ([url removed, login to view]) to develop this type of application. I would rather have the application developped n XML, JAVA and MySqpl programming to develop a complete stock exchang platform for financial trading.

Best regards,

ababacar, agueye@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Tài chính

Xem thêm: python projects freelancer, python project freelancer, python programming projects, python programming freelancer, python freelancer projects, python exchange, java programming editor, html editor programming, freelancer stock trading, freelancer stock exchange, freelancer software python, freelancer software project, freelancer software platform, freelancer python programming, freelancer project xml, freelancer programming java, freelancer java programming, freelancer financial programming, freelancer editor html, custom software programming, best python freelancer, best programming editor, best java programming software, best freelancer platform, internet programming project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Luanda, Angola

Mã Dự Án: #1645825

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

Oley

Hired by the Employer

$1000 USD trong 50 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0