Đã Trao

Tài chính Job by agueye

Hi, I am looking for a software editor to develop a stock exchange platform for financial trading. I have seen that you bided on [url removed, login to view] I may prefer that the application be developed in in XML, JAVA and MySql programming to develop a complete stock exchange platform.

Best regards,

ababacar, agueye@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Tài chính

Xem thêm: python projects freelancer, python project freelancer, python programming projects, python programming freelancer, python freelancer projects, python exchange, java programming editor, html editor programming, freelancer stock trading, freelancer stock exchange, freelancer software python, freelancer software project, freelancer software platform, freelancer python programming, freelancer project xml, freelancer project software, freelancer programming java, freelancer java programming, freelancer financial programming, freelancer editor html, freelancer develop php mysql, custom software programming, bided, best python freelancer, best programming editor

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Luanda, Angola

Mã Dự Án: #1645831

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

Oley

Hired by the Employer

$1000 USD trong 50 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0