Đã Trao

Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Excel, Freelance Job by navedaligwalior

i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$. i need data entry work minimum 1 hours in 5$.

Kĩ năng: Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Excel, Freelance

Xem nhiều hơn: home work entry data, custom project management website bonuses work, work home data entry delhi, work home data entry jeddah, piece work rates data entry, work home data entry typists 1022, free freelance work home data entry hyd, work smart data entry, work home data entry usa, work home data entry bangalore

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #1645842

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹5000 cho công việc này

DSBD

Hired by the Employer

₹5000 INR trong 10 ngày
(52 Nhận xét)
8.3