Đã Hủy

.NET, AJAX, Lập trình C#, CMS, CRM Job by olv

ONLINE PORTAL

Kỹ năng: .NET, AJAX, Lập trình C#, CMS, CRM

Xem thêm: portal online orders project, online project bidding portal, project sell buy online, project maker games online, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #1645944

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

ahtsolutions

Hired by the Employer

$1000 USD trong 30 ngày
(69 Đánh Giá)
7.3